Общи условия за резервации

ОБЩИ УСЛОВИЯ
С потвърждаването на резервация онлайн, по имейл, телефон или на място директно в хотела, Вие се съгласявате с правилата на Хотел&СПА Диамант Резиденс относно условията, анулирането на резервации, случаите на непристигане и т.н., както следва:
Самото разглеждане на Уебсайта не създава каквото и да е споразумение между Хотел&СПА Диамант Резиденс и Потребителя. Хотел&СПА Диамант Резиденс предоставя информация на Уебсайта, свързана с Услугите, които предлага на него.
С достъпа до и използването на Уебсайта, Потребителят се задължава да приеме Общите условия, предвидени по-долу ("Общи условия"); затова препоръчваме на Потребителя да прочете внимателно този раздел.
Хотел&СПА Диамант Резиденс си запазва правото да променя, модифицира, добавя или изтрива част от Общите условия, както и да прави промени в Услугите без предварително уведомление по всяко време.
Всички ресурси и технически изисквания, необходими за достъп до Уебсайта и Услугите, се поемат изключително от Потребителя, както и всички разходи или данъци, които могат да възникнат от предоставянето на Услугите.

ЦЕНИ
Всички цени, посочени в нашия уебсайт, са в лева (или в избраната валута) на стая, на ден и включват ДДС, туристическа такса и застраховка.
Цените, свързани с резервирането на Услугите, се посочват преди и по време на процеса на резервиране.
Цените се потвърждават на Потребителя с всички включени данъци, в търговската валута на хотела (в някои случаи тя може да се различава от местната валута на хотела) и са валидни само за периода, който е посочен на Уебсайта.
Всички резервации, независимо от техния произход, трябва да бъдат платени във валутата на хотела, освен в случаите, когато в хотела са посочени специални разпоредби.
Конвертирането на валути е показано само за информационни цели, никога за целите на договора. Гарантирана е само валутата, която е потвърдена при извършване на резервацията (ако тази валута е различна от валутата на хотела, разходите за превалутиране се поемат от потребителя).
Когато правите резервация, моля, посочете данните, които желаете да бъдат посочени във фактурата за услугите.

ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА
Ценовата оферта е валидна за 48 часа. Хотел&СПА Диамант Резиденс си запазва правото да променя цените и специалните оферти в зависимост от заетостта на хотела.
Ценовата оферта, показана на уебсайта, се основава на тарифата, валидна за страната на пребиваване на потребителя, като се използва IP адресът на потребителя като референтен. В случай, че поради несъответствие между IP адреса на потребителя, използван за достъп до уебсайта, и неговата държава на произход, е направено неправилно изчисление, Хотел&СПА Диамант Резиденс си запазва правото да промени офертата на системата, като предварително уведоми потребителя.
В случай, че Хотел&СПА Диамант Резиденс отмени резервацията поради природни бедствия или форсмажорни обстоятелства, резервацията се анулира, без да дава право на Потребителя да предявява претенции или да иска обезщетение. Това събитие трябва да бъде съобщено на Потребителя, когато е възможно, чрез канала за комуникация, използван при потвърждаване на резервацията.

РЕЗЕРВАЦИИ
Резервациите в Хотел&СПА Диамант Резиденс могат да бъдат направени, както следва:

 • На телефон +359 884 943 522 или +359 56 971 973 или по електронна поща на reservation@bcdiamant.com
 • Онлайн чрез уебсайта www.hoteldiamantresidence.com
 • Директно в хотела

1. Резервация по имейл или телефон
Когато правите резервация по имейл или телефон, е необходимо да ни изпратите запитване на reservation@bcdiamant.com или да се обадите на телефон +359 884 943 522 или +359 56 971 973, като предоставите информация за името на госта, периода на престой, броя на нощувките, броя на възрастните и децата (възраст), след което ще ви бъде предоставена ценова оферта за настаняване по имейл или телефон.
2.Онлайн резервация
Можете да направите онлайн резервация чрез модула за онлайн резервации на нашия уебсайт, след като въведете необходимите параметри, като период на престой, брой лица и изберете желания тип стая.
3. Резервация на място директно в хотела

Когато правите резервация на място, е необходимо да ни предоставите името на госта, период на престой, броя на нощувките, броя на възрастните и децата (възраст), след което ще ви бъде предоставена ценова оферта за настаняване. Ценовата оферта може да бъде представена на хартиен носител или по електронна поща.

ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ
Вашата резервация се счита за потвърдена, но НЕ ГАРАНТИРАНА, докато не бъде платен депозит в размер на 100% от изчислената сума в съответствие с условията, валидни и потвърдени за конкретната резервация. Едва след получаване на пълната сума по резервацията, тя се счита за потвърдена и ГАРАНТИРАНА.
В случай на късно пристигане или непристигане, моля, уведомете ни предварително.

МЕТОДИ НА ПЛАЩАНЕ
1. Плащане с кредитна карта, чието име е различно от това на резервацията. В случай, че картодържателят не е лицето, което ще отседне в хотела, той ще трябва да предостави допълнителна информация, освен тази, която обикновено се изисква в рамките на процеса на закупуване. Ако тази информация не е предоставена правилно, плащането трябва да се извърши в хотела, а ако изобщо не е предоставена, резервацията няма да бъде валидна.
2. Плащане на място:

Плащането може да бъде извършено от Потребителя в брой или с карта при пристигането му в хотела. В такъв случай, за да гарантира резервацията, Потребителят трябва да въведе информация за кредитната карта на купувача и в случай, че той не се яви в хотела или промени данните, Хотел&СПА Диамант Резиденс ще му начисли предвидените неустойки. В никакъв случай не е гарантирано, че методът на плащане, използван за първоначалната гаранция, може да се използва за плащане на място. Плащанията в брой трябва да се извършват във валутата на хотела съгласно официалния фиксинг на БНБ 1 EUR = 1,95583 BGN. Плащане в брой се приема само за резервации до 9 999 лв. При стойност на резервация над 10 000 лв. плащането се извършва с кредитна карта.
3. Плащане с банков превод:

Плащането на резервацията може да се извърши с банков превод по банковите сметки на Хотел&СПА Диамант Резиденс в евро или в лева:
Банкова сметка в ЛЕВА
:
Получател: “Строителна Къща Диамант” ООД
Име на банката: Уникредит БулБанк
Адрес на банката: Клон Пловдив
IBAN в ЛЕВА: BG 38 UNCR 7630 1043997849
SWIFT: UNCRBGSF
Банкова сметка в ЕВРО:

Получател: “Строителна Къща Диамант” ООД
Име на банката: Уикредит БулБанк
Адрес на банката: Клон Пловдив
IBAN в ЕВРО: BG 26 UNCR 7630 1475734977
SWIFT: UNCRBGSF
Всички банкови такси и разходи по превода са за сметка на клиента. В случай на плащане с банков превод в евро, сумата на резервацията трябва да бъде изчислена по националния фиксиран обменен курс 1 EUR = 1,95583 BGN. Необходимо е да въведете вашето име, хотел и номер на резервацията като основание за плащане.
4. Плащане чрез виртуален ПОС терминал:

Хотел&СПА Диамант Резиденс зачита Вашата поверителност.
За да Ви предпазим от измами при извършване на плащане с кредитна карта, прилагаме най-добрите практики, препоръчани от международните картови организации. Сигурността при въвеждане и предаване на данните за картата е гарантирана чрез използването на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и съответната платежна страница на нашата банка. Автентичността на Вашата кредитна карта се проверява чрез въвеждане на стойността за проверка на картата (CVV2). Освен това, за да ви идентифицира като картодържател, платежният сървър на нашата банка за електронна търговия поддържа системите за удостоверяване на международните картови организации – потвърдени от сигурния защитен код на VISA и MasterCard, в случай че сте регистрирани да ги използвате. Вашите лични данни ще бъдат използвани само за целите на обработката на резервацията и плащането и няма да бъдат разкривани на трети страни.
Разписка за транзакция - Ако транзакцията е обработена успешно, на екрана се показва разписка за транзакцията, която трябва да разпечатате и да запазите.
Приемаме плащания с MasterCard, Visa и Visa Electron. Проверете при издателя на кредитната си карта дали е съвместима с онлайн транзакциите. Валутата на транзакциите при плащания с кредитни карти е лева.

ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРИ
Ако желаете фактурата за направеното плащане да бъде издадена на юридическо или физическо лице, то е необходимо предварително да ни изпратите данните изброени по-долу на e-mail: reservation@bcdiamant.com или да ни ги предоставите на място, ако плащането ще се извършва на рецепция или да отбележите тази информация в полето за коментар при онлайн резервация.

 • Данни за фактура на юридическо лице: Име на фирма; Адрес на фирма; Инд. номер/номер по ДДС; МОЛ на фирмата
 • Данни за фактура на физическо лице: Трите имена на госта; Адрес на госта; ЕГН на госта

Не се допускат корекции по вече издадени и осчетоводени фактури. Ако гостите изпратят заявка за издаване на фактура на физическо или юридическо лице, след като плащането вече е постъпило по банковата сметка на хотела, в този случай заявката няма да бъде изпълнена.

УСЛОВИЯ ЗА АНУЛИРАНЕ
1. В случай на анулиране на предплатена резервация се прилагат условията, потвърдени за конкретната резервация.
2. Ако анулирането е направено в по-късен момент от този, посочен в предходната точка 1, или в случай на непристигане, Хотел&СПА Диамант Резиденс задържа 100% от платеният депозит по резервациите.
3. В случай на по-ранно заминаване суми по платени резервации не се възстановяват.

ОБЩИ ПРАВИЛА НА ХОТЕЛА
Хотелът си запазва правото да не допуска неприемливо ниво на шум или поведение на гостите. Вие носите отговорност за спазването на всички обичайни стандарти за добро поведение по време на престоя си в хотела. В случай на отказ да се спазят изискванията, хотелът си запазва правото да анулира резервацията, без да носи отговорност за каквото и да е възстановяване на средства или обезщетение.
Политиката на хотела не допуска дискриминация въз основа на раса, цвят на кожата, националност, религия, пол, семейно положение, възраст, етническа принадлежност или увреждане. От всички гости и персонал се очаква да спазват тази политика и хотелът си запазва правото да отстрани лице или лица, които са извършили нарушение на тази политика.
В хотела не се допускат домашни любимци.
Всички разходи за щети, нанесени на имуществото на хотела, се заплащат от лицата, които са ги причинили по пазарни цени.
Храни и напитки не могат да бъдат изнасяни от ресторанта поради обществените изисквания и разпоредбите на HACCP.
Според българското законодателство е забранено да се пуши във всички затворени пространства на хотела, включително и в стаите.

ЛИЧНИ ДАННИ
Вашите лични данни са защитени съгласно законодателството на Република България и се използват само от резервационния отдел на Хотел&СПА Диамант Резиденс.
„Строителна Къща Диамант“ ООД с ДДС No BG040866154, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4003, ул. Самара 7, е администратор на лични данни и отговаря за спазването на разпоредбите на Общия регламент относно защитата на личните данни 2016/ 679. В това си качество има правото да съхранява лични данни на клиента както следва:

 • За маркетингови цели – за срок не по-дълъг от 5 г.
 • С цел предоставяне на хотелиерски или туристически услуги - за срок не по-дълъг от 1 г. след заминаване
 • За счетоводни документи съгласно Закона за счетоводство чл. 42 - за срок от 5 г.

Вашите лични данни няма да бъдат споделяни с трети страни. Вашата лична информация ще бъде използвана само за целите, посочени в тези правила.
Имате право на достъп до вашите лични данни; корекция на неточни данни; изтриване на данни (правото „да бъдеш забравен“); ограничаване на обработката; преносимост на моите лични данни; възражение срещу обработването на личните ми данни; оттегляне на съгласието за обработка на личните ми данни; жалба до Комисията за защита на личните данни.
Ако имате въпроси относно защитата на данните, моля, свържете се на имейл: dpo@bcdiamant.com.

ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Хотел&СПА Диамант Резиденс си запазва правото да анулира резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други причини извън контрола на хотелиера. В такива случаи хотелиерът:

 • Предлага на клиента алтернативен период за настаняване, като запазва условията по вече направената резервация.
 • Възстановява платения от клиента депозит в срок от 30 (тридесет) дни от датата на получаване на писмено искане за това от туриста и не дължи неустойка на същия.
 • Ако гостът не е в състояние да пътува в случай на форсмажорни обстоятелства в рамките на 10 дни преди настаняването, той трябва да уведоми хотела, като представи писмени доказателства за причината за форсмажорните обстоятелства. В този случай хотелът осигурява настаняване за друг период, като предлага същите условия и цени и не възстановява платения депозит.

Всички банкови такси и разходи по възстановяване на сумата са за сметка на клиента.

ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ
1. Хотелиерът не носи отговорност към Клиента в случай на непреодолима сила, която може да включва: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия, както в Република България, така и в чужбина, застрашаващи сигурността на хората или ограничаващи възможността им за придвижване, правителствени решения, прекъсване на вода, електричество и други услуги от външни доставчици, върху които хотелът няма контрол, както и за всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, настъпило след резервацията, което не може да бъде избегнато от Хотелиера и неговите контрагенти при изпълнение на задълженията им.
2. Хотелиерът не носи отговорност към Клиента за консумирани храни и напитки извън територията на хотела.
3. Хотелиерът може да потърси отговорност от Клиента в случай на събитие, което може да накърни личното достойнство на персонала на хотела, репутацията на хотела или имуществото на хотела.
4. Хотелиерът не носи отговорност и не дължи обезщетение или неустойка, ако в резултат на хулиганство от страна на Клиента или нарушение на правилата за вътрешния ред в хотела, са му отказани услуги или е трябвало да бъде изведен от хотела. Това се документира с протокол, подписан от длъжностни лица или други присъстващи на място туристи.
5. Хотелиерът не носи отговорност за услуги избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Клиента по време на престоя му в хотела.
6. Хотелиерът не носи отговорност за щети, претърпени от Клиента по време на неговата почивка в резултат на престъпни действия, извършени от трети лица, включително кражба на имущество или багаж. В такива случаи хотелиерът съдейства на Клиента при извършване на формалностите по регистриране на престъпното деяние, за да не бъде нарушена обичайната туристическа почивка на останалите гости на хотела.

КОНТАКТИ
e-mail: reservation@bcdiamant.com
Тел: +359 884 943 522 или +359 56 971 973